usługi

 • indywidualne konsultacje
 • przygotowywanie polityki i ekspertyzy podatkowej firmy
 • pomoc w kwalifikowaniu kosztów
 • pomoc w optymalizacji płaconych podatków:
  • elastyczna optymalizacja wysokości należności podatkowych
  • doradztwo z zakresu ulg i zwolnień podatkowych
  • udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
  • ocena poprawności umów i przyjętych rozwiązań w kontekście opodatkowania
Prowadzenie własnej działalności możecie Państwo usprawnić dzięki powierzeniu formalnej obsługi kadr i płac wykwalifikowanym księgowym z Al-kon. 
 
Bez porady biura rachunkowego formalności mogą wydawać się Państwu zawiłe a dodatkowe dokumenty i różnice w ciągle zmieniającym się prawie wywołają dyskomfort. Dlatego zakres usług oferowanych przez Al-kon obejmuje:
 
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów
 • dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, CIT-8
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i prowadzenie aktualnych planów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Subscribe to RSS - usługi