Zakres usług księgowych w kancelarii rachunkowej Al-kon

Działalność naszego biura rachunkowe obejmuje całościową obsługę podmiotów gospodarczych z zakresu księgowości oraz podatków. Dla osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw oznacza to obsługę kadr i płac, usługi rachunkowe, księgowe, sprawozdawcze, audyty a także doradztwo podatkowe. Biuro Biegłego Rewidenta Al-kon uprawnione jest również do badania sprawozdań finansowych.
 
W ramach podstawowych usług zapewniamy Państwu przejęcie na siebie kontaktów z ZUS, US, GUS oraz innymi instytucjami. Sprawozdawczość wg polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (IAS, GAAP) i obsługa Państwa działalności księgowej odbywają się w preferowanym przez Klienta języku (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim).
 
Decydując się na współpracę z wyspecjalizowanym biurem księgowym, zapewniają sobie Państwo rzetelność otrzymywanych informacji. Firma świadcząca usługi księgowe dla kilkudziesięciu podmiotów potrafi poruszać się w gąszczu przepisów i na bieżąco orientuje się w zmieniającej się treści ustaw.