oferta

  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów
  • dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, CIT-8
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • sporządzanie i prowadzenie aktualnych planów amortyzacyjnych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Subscribe to RSS - oferta