Zakres usług z zakresu doradztwa księgowego i podatkowego w Al-kon:

 • indywidualne konsultacje
 • przygotowywanie polityki i ekspertyzy podatkowej firmy
 • pomoc w kwalifikowaniu kosztów
 • pomoc w optymalizacji płaconych podatków:
  • elastyczna optymalizacja wysokości należności podatkowych
  • doradztwo z zakresu ulg i zwolnień podatkowych
  • udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
  • ocena poprawności umów i przyjętych rozwiązań w kontekście opodatkowania
 • Usługi controlingu zgodności działania firmy z wymogami polskiego prawa i rachunkowości
 
Ponadto biuro rachunkowe świadczy również usługi z zakresu:
 
 
 • pomocy w wyborze i pozyskiwaniu instrumentów finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • wyprowadzania zaległości
 • opracowywania wniosków kredytowych i sporządzania raportów okresowych
 • zakładania, przekształcania oraz likwidacji różnych form działalności gospodarczej
 • pomocy w aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym czy Urzędzie Statystycznym