Księgowa obsługa kadr i płac

Prowadzenie własnej działalności możecie Państwo usprawnić dzięki powierzeniu formalnej obsługi kadr i płac wykwalifikowanym księgowym z Al-kon. 
 
Bez porady biura rachunkowego formalności mogą wydawać się Państwu zawiłe a dodatkowe dokumenty i różnice w ciągle zmieniającym się prawie wywołają dyskomfort. Dlatego zakres usług oferowanych przez Al-kon obejmuje:
 
  • przygotowywanie list płac – zarówno podstawowe, jak i dodatkowe ich rozliczenia
  • prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników
  • rozliczanie zwolnień lekarskich, wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dotyczących pracowników: PIT-4R
  • sporządzanie rozliczeń miesięcznych względem ZUS (DRA, RNA, RSA, RZA)
  • obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS
  • dopełnianie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników, łącznie z zarejestrowaniem w ZUS (ZUA, ZWUA) i wyrejestrowaniem
  • utajnianie wysokości wynagrodzenia pracowników według życzenia Klienta (drukowanie pasków lub pojedynczych list płac)
  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8B itp.