Audyt  – księgowe potwierdzenie wiarygodności finansowej firmy

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, informacje finansowe dotyczące przedsiębiorstwa są jej nieodłączną częścią – trafiają do partnerów rynkowych, inwestorów, władz. Potwierdzona wiarygodność sprawozdania finansowego firmy stanowi dla jej potencjalnych współpracowników nieocenione źródło danych, nierzadko decydujących o podjęciu współpracy.
 
Sprawozdania finansowe mieszczą się w zakresie usług rachunkowych świadczonych przez nasze biuro księgowe. Z tej możliwości skorzystało już wiele firm z Warszawy, Ząbek i innych polskich miast.
 
Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane stosownie do postanowień:
 
  • rozdziału 7. ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości  ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 76, poz. 694), - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 jednolity tekst ustawy
  • norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości